Vins de dia i Vins de nit

Post published on Torres Wine Club
Vins de dia i vins de nit

A la basílica palladina de Vicenza s’ha inaugurat una exposició sobre la Nit, sota la signatura de Marco Goldin. El recorregut abasta des dels egipcis (amb el rei “bambino” Tutankamon) fins pintors contemporanis com López García.

Però si parlem de vins, ¿n’hi ha de dia i de nit? Doncs serà que sí.

Durant el dinar predominen els vins lleugers; blancs, rosats, aromàtics, àcids, gràcils, expressius, mimètics, extravertits i versàtils. Perquè ens donen energia gràcies a la seva aportació calòrica i la seva simpatia. Ens treuen la set i ens ajuden a digerir; i, sempre amb moderació, poden donar-nos claredat i facilitar la paraula, com ja s’utilitzava en els simposis grecs.

El color del cel en la posta de sol ve maridat amb els rosats de color cirera: atractius, sensuals, plens de fruits del bosc i desenfadats.

A la nit, tot s’enfosqueix i ens vénen de gust vins negres, més alcohòlics, voluminosos, misteriosos, profunds, amb cos i ànima … Vins tancats que conviden a la reflexió i que s’obren quan està a punt de néixer la matinada, ajudant a tancar els ulls. És quan el nostre estat d’ànim més necessita la calma, el repòs, la tranquil·litat, la meditació, la calor, la introversió, l’assertivitat i el diàleg, com avançava el “in vino veritas” de Kierkegaard.

Artistes com Van Gogh o Monet han cantat en els seus quadres més famosos a aquest cèlebre maridatge, amb un cel on el sol ja havia marxat i on els raïms negres formen part del cromatisme pictòric. La metàfora de la nit com a viatge que ens porta al més enllà s’enllaça amb el vi per descobrir-nos el que, algunes vegades, resta més ocult i costa més de trobar: el nostre interior.

El vi ens ajuda a aprofundir en les nostres llums i tenebres. El període on la nit ha presumit de ser més tupida ha estat el romanticisme amb Turner i Friedrich, on els personatges enfrontats a una naturalesa salvatge i indomable, marquen l’estil.

Avui en dia la lluna, encara marca les anyades i moltes de les cures de la vinya. “Ho sempre pensato che l’art sia il racconto della vita” diu Marc Goldin, i és veritat que el vi, com a forma d’art, també canvia amb l’època de l’any i sap diferent segons l’hora del dia.

Amb l’estiu, el sol resplendent i les altes temperatures, les del vi tendeixen a baixar i les moltes hores de sol ens ajuden a marginar els negres més robustos per quan la manta freda del vespre es torna necessària.

“El que és important, no es pot veure …” diu “El petit Príncep”. Celeste, el vi de Torres de la Ribera del Duero és un firmament amb la via làctia que ens il·lumina un pas pel paladar que cobreix, escalfa, recompon i adula els sentits.

“És com amb la flor. Si estimes una flor que està en un estel, és plaent mirar al cel a la nit. Totes les estrelles estan florides ” compon Antoine de Saint-Exupéry. I és veritat que els vins negres també tenen la seva gamma floral amb notes de violeta, rosa i plantes aromàtiques.

Gaudiu de la fresca de la nit i dels seus vins per poder afrontar un nou dia més clar. I acabem com hem començat, amb una mostra vèneta d’ “Art i Vi”, a Verona, a la Gran Guàrdia fins al 16 d’agost, amb 184 obres que van des del “Cinquecento” fins al segle XIX; ple de raïms, copes, brindis, comunions, cicles de les estacions, veremes, imatges d’allò sagrat i profà, al·legories i metàfores de l’estat d’ànim … Tot això, encabit dins del clarobscur del vi.

Meritxell Falgueras

Escribiendo con una copa de vino…

Hubo una vez que la escritura me ayudó a conocerme, el vino me ha permitido seguir escribiendo. Las palabras con vino siempre son más sabrosas, porque tienen el aroma de lo vivido y saben a lo que vendrá. Todos estamos solos, pero es algo que nunca llegamos a admitir, tal vez, sólo, cuando bebemos sin compañía. Es entonces cuando nos damos cuenta que solo nos puede aliviar una copa de vino y un ordenador para describir lo que sentimos.

Mi riesling con cacahuetes, mi música de “El paciente Inglés”, todos esos cuentos que nunca se escribirán… Todas aquellas palabras que decimos compartiendo una botella, todas las que callamos cuando se hace de día. Todo el amor que añoramos y el que deseamos encontrar. Todos los traumas que no hemos digerido y todas aquellas ilusiones que queremos revivir. El vino es lo que nosotros queremos escribir y no sabemos expresar, por eso tragamos la vida en vez de degustarla. Cuando estamos amargados comemos cosas dulces porque creemos que cubrirán el mal sabor de boca de nuestras decepciones. Y no es así, sólo nos producen acidez y mal de muelas. Mordemos lo que nos asusta para poder despedazar el dolor en partes, parece que así es más comestible.

Brindo por el amor que no sentimos y chupamos, por los deseos que nunca se cumplirán. Freud tenía razón sobre la necesidad oral de los que aún no han superado la etapa. Solo son sorbos de vida que ahogamos en una copa de vino.
 
Wines and the city

Meritxell Falgueras

Fuente foto: Flickr

AMERI 2013

Ameri 2013 - Podere San Cristoforo
Notas de la vendimia:
añada excepcional por el perfecto equilibrio entre los azúcares, potencial aromático y polifenólico. Se trata también de la vendimia más tardía de la historia de San Cristoforo paragonable a la del 2010 y a la del 2008 aunque con una estructura diversa.

Un otoño-hinvierno muy lluvioso provocando un brote de dos semanas de retraso respecto la media. Las permanentes bajas temperaturas de mayo y de inicio de junio han limitado el desarrollo vegetativo y también también bajado el rendimiento por hectárea.

De la segunda mitad de junio hasta al final de septiembre el tiempo caluroso, seco y ampliamente soleado, con óptimas variaciones térmicas, ha permitido completar el desarrollo de las paredes de las hojas, creciendo de manera óptima, y los racimos han podido completar la maduración completa de las uvas diez días más tarde que la norma.

Vendimia: a mitad de octubre (corte de la rama a finales de septiembre)

Uvas: 100% Sangiovese pasificadas en la planta con “corte de la rama”

Viñedo: Ghiaie

Densidad por hectárea 4.850 cepas/hectárea

Edad del viñedo: 10 años

Rendimiento por hectarea: 45 ql/ha

Fertilizante: compuestos biodinámicos

Fermentación y maceración: en recipiento inox, duración de 7 días, con fermetación provocada por las levaduras autóctonas.

Maloláctica: no ha habido maloláctica.

Estabilización: con albúmenes bio y decantación a frío

Maduración: 6 meses en barricas viejas de roble francés

Embotellaimento: en luna descendente

Graduación alcohólica: 12,5% vol.Selected bio&dynamica

Producción: 288 botellas

 

Podere San Cristoforo TOSCANA

Podere San Cristoforo – Fraz. Bagno – Via I FORNI – 58023 Gavorrano (GR)
Tel. 335 82 12 413 – Fax 0566 844 697 – info@poderesancristoforo.it

Bedtime for red wines

Artículo publicado en el Torres Wine Club: ver original

Bedtime for red wine

Recently, an exhibition curated by Marco Goldin and dedicated to the subject of night opened at the Palladian Basilica in Vicenza. It traces an arc from the Ancient Egyptians (including the “boy king” Tutankhamen) all the way to contemporary painters like López García. 

What about wines? Are some more suited to the day and others to the night? Well, as a matter of fact, yes.

Lunchtime is the moment for light whites and rosés—aromatic, lively, graceful, expressive, mimetic, extroverted and versatile wines. They boost our energy levels thanks to their caloric value and charm. They are thirst quenching and aid digestion. And, when drunk in moderation, these wines offer us clarity and increased eloquence, much like they did back at the Ancient Greek symposia.

The color of the sky at sunset pairs beautifully with cherry red rosés: attractive, sensual, light-hearted wines brimming with wild berries.

When night falls, it not only ushers in the dark, but our taste for reds—big wines that are higher in alcohol, mysterious, rich, full in both body and soul… These are wines that need to breathe and invite reflection, opening up as dawn approaches and gently easing our sleep. This is the moment when our mood calls for quiet, rest, tranquility, meditation, warmth, introversion, assertiveness and dialogue, as Kierkegaard already expressed with “in vino veritas.”

Artists like Van Gogh and Monet praised this celebrated pairing in their most famous paintings, where the sun has long departed from the sky, and the red grapes become part of the color palette. Wine forges a link with a metaphor—the night as a journey taking us beyond this world—and allows us to discover that which is too often concealed and hardest to find: our inner self. Wine helps us to explore the depths of our own light and shadow. During the Romantic period of Turner and Friedrich the night seemed most impenetrable, their style marked by figures who face a fierce and indomitable nature.

Nowadays, the moon still exerts its influence on vintages and many vine treatments. “Ho sempre pensato che l’arte sia il racconto della vita,” says Marco Goldin. And it is true that wine, like other forms of art, also changes with the seasons and tastes differently depending on the time of day.

In summer, when the sun is bright and temperatures high, we tend to seek out fresher wines. The endless hours of sunshine let us set the most robust reds aside for when night falls like an eagerly awaited cool cloak.

In The Little Prince it says, “What is essential is invisible to the eye…”  Celeste, Torres’s Ribera del Duero, is like the sky, with the Milky Way lighting up a path across the palate, which coats, warms, restores and flatters the senses.

“It’s like with the flower. If you love a flower that lives on a star, it is sweet to look at the sky at night. All the stars are a-bloom with flowers,” writes Antoine de Saint-Exupéry. And it is true, red wines also have their floral range with notes of violets, roses and aromatic herbs.

Savor the fresh coolness of the night and its wines so as to greet the next day with greater clarity.  We end as we began, with Arte e Vino, a Venetian exhibition in Verona, showing at the Gran Guardia until August 16th. The 184 artworks on display span a period from the Cinquecento to the 19th century. Clusters of grapes fill the canvases, along with glasses, toasts, communions, changing seasons, harvests, images of the sacred and the profane, allegories and metaphors of moods… And everything is steeped in the chiaroscuro of wine.

Meritxell Falgueras

Aquest Sant Jordi regala vi i amor a través de llibres

Aquest Sant Jordi regala vi i amor a través de llibres. El vi forma part essencial de la nostra vida, de la nostra cultura social i de la nostra gastronomia i sempre ha estat un gran catalitzador de l’amor.

Aprofita aquesta festivitat per compartir els dos llibres que seran uns grans consellers per escollir i gaudir de la vostra velada d’amor.

preseumeix de vins.indd llibre_elsvins

Amb el llibre Presumeix de vins Meritxell Falgueras t’ensenya amb un estil fàcil, divertit i molt informatiu, els trucs i els coneixements bàsics que cal tenir per poder apreciar els vins, saber com escollir l’adequat per a cada ocasió i quedar com un autèntic entès en vins.

«A Els vins de la teva vida es mostra que els millors vins no són els més cars o exclusius, sinó que són els que et fan viure moments màgics i que tenen ànima: els vins adequats per a cada ocasió, que cadascú viurà segons la seva experièn- cia. El vi, com tot, t’ha de transmetre alguna cosa quan el prens, fer-te sentir alguna cosa especial.» Andrés Iniesta, al pròleg.

Per Sant Jordi també pots regalar coneixement sobre el món del vi amb aquest curs online d’iniciació a la cata, la persona a qui li regalis podrà gaudir des d’on vulgui i amb qui vulgui la passió del vi, per descobrir el plaer amb milers anys d’història. Aquest curs t’ensenya a catar vins i inclou un kit de 5 deliciosos vins que t’enviem a casa.

curso online de iniciación cata

Un jardín en tu copa

Solo los bebedores saben apreciar el lenguaje de las rosas y el vino”  dice Omar Khayyamm. Que en el vino hay flores no es sólo un tópico romántico. Aunque el que de verdad sería capaz de diferenciar la infinidad de flores que hay en una copa sería un florista. No hay nada mejor como conocer las diferentes plantas para reconocer sus notas en la cata. Es normal que los vinos blancos nos evoquen (ya por analogía cromática) las flores más claras y por consecuencia, los tintos flores oscuras como la violeta. En la Edad Media se utilizaba esta flor para reducir la sensación de embriagadez y en perfumería se continua utilizando muchísimo por su fuerza y seducción. También los tintos jóvenes de variedades como el merlot, el tempranillo y el syrah pueden dar estas notas teñidas por toques muy golosos de  fruta roja. Acacia, espino blanco, jazmín, pino, tomillo… ¡todo un jardín cabe en una copa!

spring

La primavera puede llegar primero a nuestras copas a través del bouquet de las notas varietales. En teoría esta palabra francesa quiere decir ramo de flores. En el vocabulario de cata nos referimos con esta palabra a la suma de aromas primarios, secundarios y terciarios. Recordad, entonces, ¡que solo los vinos que han pasado por una crianza podemos decir que tienen bouquet! Por esta regla de tres acordaos que nunca podéis decir la mítica frase “qué buen bouquet” delante la copa de un vino joven. Las variedades altamente aromáticas con propiedades florales y vegetales se notan más al no estar enmascaradas por las notas de la madera. Las más terpénicas, es decir más altamente aromáticas, son el Riesling (¿habéis probado el Waltraud?), el Sauvignon Blanc (como lleva el Milmanda) y el Verdejo (que también está en el abanico de la bodega). Haced la prueba: tapaos la nariz cuando degustéis el vino. Hasta que no os la destapéis no podemos notar su gusto. No es el que el vino sabe a flores si no que sus aromas retronasales también se degustan a través de los aromas en boca. La rosa, la reina por antonomasia la podemos regalar de manera líquida con vinos hechos de moscatel o gewürstraminer. Las notas de geranio denotan algunos problemas de evolución.

No nos podemos olvidar las plantas aromáticas, grandes componentes olfativas de los grandes vinos del mundo. Las notas misteriosas de la menta, de los helechos, del eucalipto, de la tierra mojada que son muy profundas y que dotan al vino de gran distinción y personalidad. El toque especiado del orégano, la hierba fresca, la humedad del sotobosque nos regala la sensación de estar en el bosque sin salir de casa.

En marzo llega el brote de la viña que tiene como peor enemigo las últimas heladas primaverales. Las hojas se van haciendo más grandes hasta que en mayo se llenan de flores. Unos meses ideales para pasear por los viñedos. Flores de mayo que serán frutos y que en agosto perderán el verde de la clorofila para colorearse según la tipología de sus variedades. En el hemisferio sud, la floración es en noviembre, cuando salen las flores (al mismo tiempo a nosotros nos están cayendo las hojas). La flor de la viña es efímera y nos enuncia el paso de las estaciones. El mediterráneo empieza y acaba con este paisaje que ya des de la Grecia antigua representaba la paz y la fertilidad. La vid renace como las divinidades que se le asociación: Osiris en Egipto, Dioniso en Grecia, Baco en Roma y Jesús en el cristianismo.

 

Meritxell Falgueras

Monográfico el viernes 13 de Febrero en el Celler de Gelida

Temario: Cata y Explicación detallada de los 5 Vinos 

Duración: 1 sesión 

Día 13 de Febrero (Viernes)

Horario: de 20.00 a 21.15h

Precio: 24.00€


Inscripciones


Podere San Cristoforo Carandelle 2013. Italia. Maremma Toscana.

image007

Louis Jadot Couvent des Jacobins 2011. Francia. A. O. C. Bordeaux.

image008

Casa Lapostolle Casa Carmenere 2011. Chile. Rapel Valley.

image009

Chateau Preuillac 2011. Francia. A. O. C. Bordeaux. Médoc.

image009

Prieure d’Arche 2007. Francia. A. O. C. Sauternes.

image009

Enfrente del Celler de Gelida, en el corazón del barrio de Sants, el espacio + VINO os ofrece actividades sobre la cultura del vino, combinando lo mejor de la tradición con las últimas novedades tecnológicas.

Sala de Catas Climatizada – Cañón de proyección- Instrumentos para la cata – Grupos reducidos (máximo 15 personas por curso).

Meritxell Falgueras

Finalista premio Verema “Personaje del Mundo del Vino 2014″ – Mejor Sommelier del Año 2011 por la Revista Esquire – Llicenciada en Humanidades y Doctoranda en Comunicación

Especialista en la Metáfora en el Mundo del Vino

Sommelier por la Escuela de Hostelería de Barcelona

Máster en Viticultura en Espiells y Diploma del WEST en Londres

Presentadora del Programa “Entre Vinyes” TV2

Colaboradora en el Programa “Divendres” de TV3

En Radio (RAC1, CATALUNYA RADIO), Medios Escritos (LA VANGUARDIA, TIME OUT, VINOS Y RESTAURANTES) y Blog www.winesandthecity.com

Escritora de dos libros “Presume de Vinos” y “Los Vinos de Tu Vida”

 


 

En caso de anulación de la reserva, el importe de la cata sólo se devolverá si se avisa 7 días antes de la fecha de inicio.

Se requiere pre-reserva. Gracias por contribuir al buen funcionamiento del curso dado que las plazas son limitadas. Precios con IVA incluido.

Todos los cursos se celebran en la Sala de Catas del Celler de Gelida. Vallespir 88.

Más información a través: 93.3392641. dir@cellerdegelida.netwww.cellerdegelida.net

Coravin: tecnología inteligente, sencillez y belleza

¿Os imagináis beber una sola copa de vuestro vino favorito sin tener que descorcharlo? Coravin protege el vino con su nueva tecnología. ¡Mirad el vídeo!

El Sistema Coravin utiliza una tecnología que mantiene el tapón de corcho en la botella. Podéis escanciar copas siempre que lo deseéis y lo más importante, en lugar de oxidarse, el vino restante seguirá envejeciendo naturalmente.

El Sistema Coravin es un sistema de acceso al vino. A diferencia de los sistemas de conservación, que precisan descorchar y dejar que el oxígeno entre en la botella, el Sistema Coravin deja el corcho en su sitio para que siga protegiendo el vino.

El equipo de Coravin ha llevado a cabo pruebas de cata a ciegas de botellas a las que se ha accedido anteriormente con el Sistema Coravin y de botellas de control de la misma caja con maestros sommeliers, expertos en vino y los propios bodegueros. Ninguno de ellos ha sido capaz de distinguir entre botellas a las que se ha accedido anteriormente y las botellas de control intactas.

“Es el producto más innovador e interesante para los amantes del vino inventado en los últimos 30 años. Es un dispositivo revolucionario! “- Robert Parker Jr. Escritor y crítico de vinos.

“Nada de los que conozco conserva el vino en una botella abierta o “degustada” durante años como este sistema” – Jancis Robinson, Escritora y crítico de vinos, Financial Times.

Podéis encontrar Coravin en los mejores restaurantes: Arzak, Akelarre, Mugaritz, Can Jubany, Martin Berasategui, etc.

¡Si queréis más información entrad en su página web!

Coravin Meritxell Falgueras Wines and the City

Curso Iniciación a la Cata con Meritxell Falgueras: 13, 20 y 27 de enero

Duración: 3 sesiones

Días:  Martes 13 de Enero, Martes 20 de Enero, Martes 27 de Enero.

Horario: de 20.00 a 21.30h

Precio: 100 €

Temario:

I.Técnicas de cata y viticultura. Cata de 4 vinos blancos

II.Enología y tipos de vinos. Cata de 1 vino rosado y 3 vinos tintos

III.Servicio y Crianza. Cata de 4 vinos con crianza

En caso de anulación de la reserva, el importe de la cata sólo se devolverá si se avisa 7 días antes de la fecha de inicio.

Se requiere pre-reserva.Gracias por contribuir al buen funcionamiento del curso dado que las plazas son limitadas. Precios con IVA incluido.

Todos los cursos se celebran en la Sala de Catas del Celler de Gelida.Vallespir 88.

Más información a través: 93.3392641. dir@cellerdegelida.net.  www.cellerdegelida.net


Enfrente del Celler de Gelida, en el corazón del barrio de Sants, el espacio + VINO os ofrece actividades sobre la cultura del vino, combinando lo mejor de la tradición con las últimas novedades tecnológicas.

Sala de Catas Climatizada – Cañón de proyección- Instrumentos para la cata – Grupos reducidos (máximo 15 personas por curso)

Meritxell Falgueras

Título oficial de sumiller Escola de Restauració i Hostelatge de Barcelona – Máster en Enología Escola de Viticultura d’Espiells –

– Magazine de La Vanguardia – Colaboradora en RAC 1 – – Sumiller del Año 2011 de la revista Esquire- Presentadora del programa Vins a Vins – Colaboradora Divendres TV3 –

– Cursando doctorado WSET London – Autora Presume de Vinos en 7 días – Autora Los Vinos de Tu Vida –

Vídeo-catas con Meritxell Falgueras: Milesimé Brut Reserva 2010

Milesimé Brut Reserva 2010
Juvé & Camps
12%
D.O.: Cava

Milesimé Brut Reserva 2010 – Juvé & Camps

El Milesimé 2010 de Juvé & Camps se trata de un cava excepcional, ya que como su propio nombre indica (milléssime en francés), es un cava que se produce solamente en buenas añadas, y el buen tiempo hizo de la cosecha de 2010 una de ellas. Un cava brut reserva 100% Chardonnay procedente de los viñedos de Juvé & Camps en “Espiells”, su contenido ha estado 24 meses de media en contacto con las lías, tiempo que le ha aportado un amplio y harmonizado conjunto de aromas que desfilarán exuberantes en tu paladar.

En la copa su bello dorado viene con la compañía de una soberbia espuma tan característica de la Chardonnay, con unas burbujas finas que ascienden con suavidad hasta la superficie formando una corona abundante y persistente. Su complejo aroma brinda elegancia e intensidad en cada uno de sus aspectos. Predominan las frutas carnosas como el melocotón y el melón así como algún recuerdo lácteo. A su tiempo evoluciona a más intensidad dando luz a tonos de miel, cítricos como el pomelo y el pan tostados. Su paso por la boca es presidencial. De amable e intensa efervescencia acaricia el paladar con una magnífica cremosidad y untuosidad. Fresco y potente destacando su la larga persistencia aromática en su despido.

Hablamos de un cava que no te fallará en ningún aspecto, estamos hablando de calidad, excepcionalidad y experiencia aunadas bajo este milléssime que no es más que la demostración de una bodega que tiene muy claros los estándares de un buen cava. Tómalo para acompañar cualquier momento que desees que dure, porqué este cava, más allá de su duradero sabor, tiene acumulado un eterno saber.

  Meritxell Falgueras

Más sobre Juvé & Camps y sus vinos:

logoJ&CJuvé & Camps es una de las bodegas familiares más emblemáticas del Penedés y uno de los elaboradores de espumosos de calidad más reconocidos del mundo, líder en elaboración de cava Gran Reserva. Presidida por Joan Juvé, la familia acumula siglos dedicándose a la viticultura. Cuenta con 250 hectáreas de viñedos cultivados de manera 100% ecológica y a las cavas subterráneas de la bodega de Sant Sadurní d’Anoia nacen marcas como el Juvé Camps La Capella, Gran Juvé & Camps, Milesimé, Blanc de Noirs, Reserva de la Família, Essential, Reserva Cinta Púrpura, Sweet y el Brut Rosé. De otro modo, en la modernísima bodega de elaboración en Espiells se obtienen los vinos base cava y se elaboran los vinos blancos Ermita d’Espiells, Miranda d’Espiells, Gregal d’Espiells y Flor d’Espiells, los rosados Ermita d’Espiells Rosé y Aurora d’Espiells Rosé, y los negros Casa Vella d’Espiells, Viña Escarlata y Iohannes, un vino de autor para guarda elaborad en homenage al fundador de la bodega.

Visita su web ›› Juveycamps.com
Su Facebook ›› facebook.com/juveycamps
Su Twitter ›› twitter.com/juveycamps

 

 

Gifts Ideas for Wine Lovers

Post published on Torres Wine Club
Club Torres - Post_show_20141217_regala_vino_eng
Giving wine is about so much more than a nicely wrapped bottle. There is a wide world of gadgets and experiences at your fingertips, making it easy to find the right items and activities to satisfy the desires of your most wine-loving friends.

However many bottles your father has in his collection, he probably doesn’t have the latest vintage released by that little-known château in Burgundy. Your boss might already have a decanter, but does she know they make them formagnum bottles too? Perhaps your girlfriend just took an introductory course to wine tasting and would like to deepen her knowledge with a single subject workshop on a specific region…Giving wine is about so much more than a nicely wrapped bottle. There is a wide world of gadgets and experiences at your fingertips, making it easy to find the right items and activities to satisfy the desires of your most wine-loving friends.

But don’t worry, giving bottles as a gift will always hit the mark. One can never have too much wine at home!

Gifting your host or hostess with a sparkling wine is perfectly fine, but nowhere near as original as giving a bottle brimming with emotions and stories to tell: very limited productions, unusual varieties, special editions, little-known appellations, vintages coinciding with the year the person was born, etc.

Accompanying the bottle with a bouquet of flowers whose aromas match the wine, thus bringing out its fragrance, adds a lovely finishing touch to the gift. It makes for a gorgeous detail—and is a surefire way of leaving a good impression.

If you think about it, there are tons of options when it comes to finding the perfect wine gift and, since lists are all the rage, here are my suggestions:

  • For romantics: a wine journal in which to keep labels and personal tasting notes.
  • For pragmatists: a chiller sleeve (of the designer variety, of course).
  • For lovers of all things classic: a deluxe bottle opener with a personalized inscription.
  • For hipsters: a brightly colored ice bucket.
  • For knowledge seekers:  a wine atlas and a gigantic map of the world’s grape-growing latitudes.
  • For challenge seekers: an aroma game to train the nose.
  • For no-nonsense types: a guide to the best wines of the year.
  • For curious minds: stories in a bottle.
  • For travel enthusiasts: Organize a wine tourism trip. Landscape appreciation meets firsthand experience of the winemaking process, plus you get to meet the people behind the wine. The heroes!
  • For gourmets: a food and wine pairing workshop…at your house (yes, the Torres team will take care of everything!)

It is all about shared sensations and joint experiences. If you like to have fun and experiment with wine, black glasses and bottle sleeves to conceal the labels are absolutely essential items. A completely blind tasting! What type of wine? What variety? Do you dare guess the vintage? The region?

Without being able to see, we pay closer attention to our other senses, and the nose reigns supreme. One thing is certain: it is a lot more fun and far less risky than talking about football, politics or family during the holidays!

The world of wine is also a handy resource for decking out your parties and celebrations: turn bottles into candleholders or vases or paint them, take that cork collection and use it to create festive centerpieces—as you entertain your guests this holiday season, let wine make a grand appearance and give it a starring role beyond the glass.

Meritxell Falgueras

Política de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.